افزایش امنیت حقوق مالکان با اجرای شناسنامه فنی و ملکی

26 مهر 1392 ساعت 12:03 ب.ظ


مديركل دفتر تشكل‌ها و سازمان‌هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي گفت : اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در کشور ضروری است و باید متولیان امر ساخت و ساز کشور با اجرای مبحث دو مقررات ملی ساختمان این حوزه را به  اجرایی شدن  کامل مکانیزم صنعت ساختمان هدایت نمایند .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس سید قوام الدین شاهرخی مديركل دفتر تشكل‌ها و سازمان‌هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي در گفتگو با خبرنگا ما گفت : باید برای اجرای مبحث 2 و اجرای قانون مجریان ذی صلاح و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به یک باور و اراده قوی و ملی برسیم .

مهندس شاهرخی افزود : البته مطالبه گری مبحث 2 و موضوع مجریان ذی صلاح در کشور نیز وجود نداشته است و شاید به همین دلیل اجرا نشدن آن مورد توافق دست اندرکاران بوده است .

مديركل دفتر تشكل‌ها و سازمان‌هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي در ادامه افزود : شاید دلیل دیگری که در عدم اجرای قانون مجریان ذی صلاح وجود دارد نامناسب اجرا شدن آن در برخی شهرها بوده که می بایست اثرات مثبت اجرای صحیح آن را در جامعه ترویج دهیم .

مهندس شاهرخی گفت : مطئمن هستم با اجرای صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان های کشور امنیت حقوقی مردم نیز در مطالبه حقوقشان از سازندگان تضمین خواهد شد چرا که در شناسنامه فنی کلیه عوامل فعال در چرخه ی ساخت یک ساختمان معرفی و تعهدشان در قبال کاری که انجام داده اند ثبت می شود .

مديركل دفتر تشكل‌ها و سازمان‌هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي گفت : ما با اجرای صحیح صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان های کشور شاهد ایجاد بانک دقیقی از اطلاعات مورد نیاز در صنعت ساختمان خواهیم بود و براحتی در هر بخشی از نیازهای ساختمان می توانیم آمار سنجی داشته باشیم و تولیدات و نحوه توزیع محصولات ساختمانی در کشور را بومی و دقیق انجام دهیم .

مهندس شاهرخی با بیان اینکه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به تغییر صحیح و دقیق فرهنگ مصرف مصالح ساختمان در ساخت و ساز کشور کمک شایانی می نماید افزود : با اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان کلیه معضلات امضا فروشی و ... باطل شده و صلاحیت افراد مجری مورد تاکید و مطالبه و اجرا قرار می گیرد .