درباره کتاب الکترونیکی مصالح ساختمانی استاندارد ایران

1 آبان 1390 ساعت 10:00 ق.ظ
براساس مجوز رسمی سازمان ملّی استاندارد ایران با همکاری و مشارکت شرکت مهندسی ره آورد امیرکبیر و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به تهیه و انتشار سالیانه "کتاب الکترونیکی مصالح ساختمانی استاندارد ایران" که در آن ضمن اراته نشریات استاندارد ملی  در گروه تخصصی مواد، مصالح، تجهیزات و تأسیسات برقی و مکانیکی مورد مصرف در ابنیه و ساختمان  نرم افزار معرفی واحدهای تولیدی این گروه در سطح کشور با امکان به روزرسانی اقدام شود و به منظور ارتقا علمی و تخصصی کاربران خود بر پایه ارائه اطلاعات یکپارچه در حوزه ابنیه و ساختمان نسبت به راه اندازی وب پورتال جامع کتاب استاندارد اقدام نموده است.