آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

22 خرداد 1392 ساعت 07:16 ب.ظ

آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح شرايط اختصاصي آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 هيأت محترم وزيران دانلود     1392/03/13

تغيير در حوزه تعريف رشته هاي ماده (6) آيين نامه و اصلاح جداول آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هيات محترم وزيران دانلود     1391/08/07

اصلاحيه آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81 دانلود 1387/11/07

اصلاحيه آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81 دانلود 1387/11/07

تغيير در حوزه تعريف رشته "تاسيسات و تجهيزات" و اصلاح جداول آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران   دانلود 1386/02/08

تغيير در حوزه تعريف رشته‌هاي آب، صنعت و معدن، تاسيسات و تجهيزات ، و اصلاح جداول آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران   دانلود 1384/09/12مجموعه ضوابط اجرايي طرح و ساخت (EPC غير صنعتي)
فهرست مجموعه ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت(epc غير صنعتي)

 
# عنوان فارسي فايل نام فايل تاريخ
1 EPC Non Industrial     آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت15117ت29858ھ
 
دانلود
 
1385/05/21
 
2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت12343ت29856ھ دانلود 1384/06/30